Brunner HKD

Brunner HKD

Brunner HKD – liten men stark

Det handlar inte alltid om storleken när du planerar din vattenburna eldstadsenhet. Brunners HKD 2.2k-SK kan anslutas direkt till din skorsten och till ackumulatortank. Du kan ställa in den var som helst.

Brunners små och starka vattenburna kaminer är deras minsta enheter med en konstant uppvärmningsandet till vatten på 60-65%, tack vare dess välfungerande värmeväxlare. Ytterligare en fördel: den måste inte rengöras allt för ofta!

Systemlösningar

systemlosningar