Brunner genomsiktsugn

Brunner genomsiktsugn

Brunner genomsiktsugn

Med ”tunnel” menas med att man kan elda från båda håll av eldstaden och man kan dessutom se rakt igenom elden. Andelen frigjord direkt värme mot uppställningsrummet sänka på grund av konstruktionen med panna. Pannandelen används som stöd av värmepanna.

Teknisk data:

Höjd: 45cm
Bredd: 101cm
Ved: 50cm
Eldningseffekt: 13kW