NunnaUuni

[spb_row parallax_video_height=”video-height” parallax_video_overlay=”none” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ row_overlay_opacity=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Värmekomfort

[hr] [/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”first”]

En värmelagrande NunnaUuni-eldstad avger en behaglig och jämn värme som du upplever som värmekomfort i ditt hem. Du kan njuta av värmen nästan direkt efter att du har tänt elden, och den milda värmen räcker långt in på nästa dag. NunnaUuni-eldstädernas snabba uppvärmningstid gör det ännu enklare att njuta av värmen: du behöver inte tillbringa hela kvällen med att värma upp eldstaden, utan får mer tid för annat. En kort uppvärmning ger jämn, njutbar värme i upp till 24 timmar. Med en cirka två timmars uppvärmning ger en värmelagrande NunnaUuni-eldstad naturlig strålningsvärme i upp till ett helt dygn. Strålningsvärmen känns behaglig på samma sätt som solsken.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”last”]

Uppvärmning med en NunnaUuni-eldstad är enkelt, säkert och njutbart. Du behöver inte tillbringa hela kvällen med att värma upp eldstaden, utan får mer tid för andra sysslor. Under följande dygn kan du och din familj koncentrera er på att njuta av den värme som eldstaden avger. Genom att justera vedmängden och eldningsintervallen kan du påverka hur jämnt eldstaden avger värme, så att du får just den värmekomfort som passar dig. En lämplig vedmängd har fastställts separat för varje NunnaUuni-modell.

[/spb_text_block] [/spb_row] [spb_row parallax_video_height=”video-height” parallax_video_overlay=”none” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ row_overlay_opacity=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [portfolio display_type=”standard” columns=”3″ show_title=”yes” show_subtitle=”yes” show_excerpt=”no” hover_show_excerpt=”no” excerpt_length=”20″ item_count=”12″ category=”taljstensugnar” portfolio_filter=”no” pagination=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[sf_modal header=”Värmeklasser” btn_colour=”accent” btn_type=”standard” btn_size=”standard” btn_text=”Fakta värmeklasser”]

Värmeklass 1:

Eldstäderna i värmeklass 1 alstrar en nyttig värme på högst 40kWh. Deras mått och värme egenskaper gör dem lämpliga för mindre rum eller som kompletterande värmekälla.


Värmeklass 2:

Eldstäderna i värmeklass 2 alstrar en nyttig värme på över 40-60 kWh. Deras mått och värmeegenskaper gör dem lämpliga för större rum som kompletterande eller till och med enda värmekälla.


Värmeklass 3:

Eldstäderna i värmeklass 3 alstrar nyttig värme på mer än 60kWh. Dom alstrar tillräckligt med värme energi för behovet i ett större hus.
[/sf_modal]

[/spb_text_block] [spb_row parallax_video_height=”video-height” parallax_video_overlay=”none” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ row_overlay_opacity=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row]